illnessmanagement &recovery

Godkjenning som IMR-veileder

Informasjon om hvordan du kan bli godkjent som IMR-terapeut eller -veileder.

Les mer her